ga naar startpagina

Wij willen onze mooie straat weer terug’

BERGEN OP ZOOM - De Kamperfoeliestraat te Bergen op Zoom is volgens de straatbewoners Alkan Gül en Yunus Gül een erg gezellige straat om te wonen. Met name in de zomer komt de straat tot leven. Echter zijn er verschillende struikelblokken in de straat die de bewoners graag verholpen zien worden. Dit blijkt uit enquêtes die de straatbewoners hebben ingevuld. Om deze struikelblokken te verhelpen zijn de bewoners uit de straat een samenwerking aangegaan met Thuis Op Straat (TOS) en WijZijn Bergen op Zoom.

Alkan Gül is samen met Tarik Oulad el Hadj en Wim van Riesen bezig om het gesprek aan te gaan met de buurt. Dit doen zij door enquêtes af te nemen gericht op de inrichting, gebruik, informele controle, veiligheid, sfeer en interactie in de straat. De enquêtes worden afgenomen onder zowel volwassenen als kinderen. Uiteindelijk geven zij een advies aan de gemeente met daarin een aantal aanbevelingen. Tevens worden vanuit de belangrijkste bevindingen een vijftal pleinregels ontwikkeld die een mooi prominent plekje krijgen in de speeltuin. Opgesteld voor de buurt, door de buurt.

Eén van de ergernissen is de overlast van zwerfafval in de straat, op het plein, het voetbalveldje en in de speeltuin. Dit nodigt kinderen niet uit om fijn te kunnen spelen. Straatbewoner Yunus Gül is bereid om op te ruimen. ‘Ik vind het leuk om mij hiervoor in te zetten en de straat schoon te houden zodat iedereen het weer fijn vindt om buiten te komen’.Regelmatig kreeg hij hier scheve gezichten over omdat andere buurtbewoners dachten dat hij een taakstraf had. Deze kanjer doet dit echter geheel op eigen initiatief en vrijwillige basis. Thuis Op Straat heeft hem daarom voorzien van een mooie opvallende jas zodat hij duidelijk zichtbaar is. ‘Ik heb naast een jas, ook een prikstok gekregen waardoor ik makkelijk aan het werk kan’.

Onder de noemer een goed voorbeeld doet goed volgen lijkt het hem leuk om het opruimen met meerdere straatbewoners op te pakken. Een mooi voorbeeld van eigeninitiatief. ‘Geef ons de middelen en we lossen het zelf op’ aldus deze actieve buurtbewoners die hopen zo een positiever beeld te creëren over de straat.
<<terug naar nieuws