ga naar startpagina

Over Thuis Op Straat

Thuis Op Straat (TOS) werkt al 25 jaar aan een prettig en veilig leef- en speelklimaat in de wijken. Daarvoor organiseert TOS activiteiten voor de jeugd en betrekt daar actief buurtbewoners bij. Samenwerking met andere organisaties in de wijk is bij TOS het vaste uitgangspunt.

TOS is actief in de gebieden Centrum, Charlois, Delfshaven, Hillegersberg-Schiebroek, Kralingen-Crooswijk en Noord. In het Centrum en Delfshaven is TOS onderaannemer bij Wmo Radar; in Charlois, Hillegersberg-Schiebroek en Kralingen-Crooswijk bij DOCK (tot 31 mei 2022), en in Noord, tot 31 maart 2022, bij SOL.

Geschiedenis
In 1996 ging TOS van start in de Rotterdamse wijken Hillesluis en het Nieuwe Westen. Daarna volgden meer wijken in Rotterdam en meer steden. In de beginfase werd het TOS-werk vooral uitgevoerd door ID-medewerkers. Nu bestaan de teams uit een aantal vaste medewerkers aangevuld met vrijwilligers, stagiairs en jongeren met een bijbaan.
De basis van TOS is overal gelijk, maar de uitwerking wordt afgestemd op de wijk en kan daardoor verschillen. Dagelijks organiseert TOS activiteiten voor de jeugd van 4 tot en met 23 jaar. Daarbij gaat het om spel- en speelplezier met regels en aandacht voor iedereen. De activiteiten zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam en dragen bij aan de sociaal-emotionele, motorische en cognitieve ontwikkeling van de kinderen, tieners en jongeren.
Tijdens de activiteiten letten de TOS-medewerkers op wat er goed gaat en wat aandacht verdient. Deze signalen worden structureel geregistreerd. Waar nodig worden signalen over schoon, heel, veilig, groepsgedrag en informatie over individuen doorgespeeld naar de relevante wijkpartners en organisaties.

Stichting
Alle Rotterdamse TOS-praktijken (inclusief Sportplaza Zuiderpark) vallen, samen met de JongerenBijdrageRegeling, onder de stichting Thuis Op Straat Rotterdam.

Thuis Op Straat is een krachtige en slagvaardige organisatie die zich blijft inzetten voor het kansrijk, veilig en gezond opgroeien van kinderen, tieners en jongeren. Of zoals de missie luidt:
‘TOS helpt jeugdigen opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers, die een volwaardige plaats in de samenleving innemen. TOS gaat uit van de eigen kracht van jeugdigen en stelt hen in staat hun talenten en mogelijkheden te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten voor zichzelf en voor anderen.’

Stichting Thuis Op Straat onderschrijft de governancecode Sociaal Werk.

‘Veel meer dan buiten spelen’
Thuis Op Straat is veel meer dan alleen maar buitenspelen. TOS werkt aan een veilig en prettig leefklimaat via een ‘standaard’ basisaanbod sport en spel, aangevuld met maatwerk: activiteiten die zijn afgestemd op de wijk en op de wensen van de opdrachtgever / hoofdaannemer.
Lees meer

Raad van Bestuur vanaf augustus 2022 (onbezoldigd)
• De heer R. Beek

Raad van Toezicht vanaf augustus 2022 (onbezoldigd)
De Raad van Toezicht van stichting Thuis Op Straat bestaat uit:
• De heer M. Groot Wesseldijk, voorzitter
• Mevrouw M. Marle
• De heer B. van Hoorn
• Mevrouw C. van der Elst


ANBI | Jaarrekening 2017 | WNT | Jaarrekening 2018 | Jaarrekening 2019 | Jaarrrekening 2020 | Jaarrrekening 2021 | TOS-Infographic2020