ga naar startpagina

Onderzoek naar ‘wat werkt’
TOS staat centraal op symposium

Thuis Op StraatMovisie organiseerde, samen met de Vrije Universiteit Amsterdam, op 28 november een symposium over het belang van onderzoek in het sociale domein. Daar komt steeds meer aandacht voor. Kwalitatief onderzoek dient vaak als bewijs voor ‘wat werkt’. Maar theoretische bewijsvoering over effectiviteit van interventies zegt nog niets over de praktische toepasbaarheid. Daarom is de wisselwerking tussen wetenschap en praktijk erg belangrijk.

Ton Huiskens, grondlegger van Thuis Op Straat, vertelde onder meer over de manier waarop onderzoekers hielpen om TOS (verder) te ontwikkelen. “Ze keken mee over de schouders van de welzijnsprofessionals. Dat vond niet iedereen even leuk. Feedback kan ook op kritiek lijken. Maar dankzij de onderzoekers konden we ontdekken wat effectief en minder effectief was. Wat is de dynamiek van de doelgroep en welke methodiek past bij welke groep. Dergelijke inzichten zijn onmisbaar als je vooruit wilt komen en als je een project als Thuis Op Straat wilt uitbreiden naar andere wijken en steden.”

Zie ook het artikel van Movisie, het landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor het sociale domein.

In aanloop naar het symposium maakte Movisie een mooi filmpje over Thuis Op Straat.