ga naar startpagina

TOS in 110-Morgen

In januari 2018 startte Thuis Op Straat voor het eerst in gebied Hillegersberg-Schiebroek, in Schiebroek-zuid. Met ingang van 1 oktober is TOS in dit gebied ook actief in 110-Morgen. Er was in deze wijk geen aanbod voor de jeugd, met uitzondering van de speeltuin.
Er is in 110-Morgen geen basisschool. Dit heeft invloed op het pedagogische klimaat. Omdat er geen schoolplein is, ontbreekt in de wijk de gebruikelijke ontmoetingsplek voor ouders.
In en nabij 110-Morgen zijn opvanginstellingen aanwezig waarvan de bewoners en bezoekers zich door de wijk bewegen. Dit kan een belemmering voor kinderen zijn om buiten te spelen, deels omdat ouders dit zonder toezicht niet toestaan. De aanwezigheid van TOS zorgt er voor dat meer kinderen buiten (mogen) spelen.

Inzet Thuis Op Straat
TOS biedt in 110-Morgen vier keer per week een regulier aanbod op twee pleinen en regelmatig in Speeltuin 110-Morgen. Ook in de vakanties is TOS er. Bij het aanbod staan aandacht, aanmoedigen en aanspreken centraal. Tijdens de activiteiten signaleren de TOS-medewerkers wat goed gaat en wat beter kan, zowel wat het gedrag van de jeugd betreft als op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. De signalen worden geregistreerd en waar nodig doorgegeven aan de juiste partner of instantie.
TOS betrekt altijd ouders en omwonenden bij de activiteiten. Daarmee stimuleert TOS dat er bereidheid ontstaat om de verantwoordelijkheid rond het opgroeien en opvoeden van kinderen te delen. Verder denkt TOS mee over opvoedregels in de buitenruimte en past deze regels ook toe bij de activiteiten.

Vooral buiten
TOS biedt de sport- en spelactiviteiten aan in de buitenruimte en bij slecht weer in het Huis van de Wijk Arcadia. In de winterperiode is daar Kinderclub op maandag- en dinsdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur.
TOS draagt bij aan vergroting van het sociaal kapitaal van de wijk. Jong en oud kan met TOS zijn of haar talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten voor de wijk. Voor de jeugd gaat het om deelname aan activiteiten die de weerbaarheid vergroten, maar ook via zakgeldbaantjes en bijbanen worden de capaciteiten van de jeugd vergroot. Ouders en omwonenden kunnen helpen bij activiteiten en zich zo inzetten voor hun eigen en andere kinderen.

Samenwerking
TOS heeft een nauwe samenwerking met DOCK op het gebied van opvoedingsondersteuning, kinder- en jongerenwerk, uitwisseling van zorgsignalen, bij vakantieactiviteiten en wijkevenementen, en bij de ondersteuning van bewonersinitiatieven. Daarnaast werkt TOS samen met andere partijen zoals Speeltuin 110-Morgen, Hockeyclub Rotterdam en Excelsior4all.