ga naar startpagina

Jongeren aan de slag

Na enkele jaren van afwezigheid is TOS terug in Kralingen-Crooswijk. TOS gaat daar per jaar 40 jongeren werven die met een bijbaan aan het werk gaan in en voor het gebied.

TOS werkt in Kralingen-Crooswijk als onderaannemer van DOCK. Bij het welzijnswerk ligt hier de focus op meedoen, leren en (het stimuleren van) eigen initiatief. DOCK had al een lokaal werkgelegenheidsproject in de vorm van ‘kluskanjers’: jongeren die klussen doen, bijvoorbeeld tuinieren en onderhoudswerk in de Huizen van de Wijk. Dit wordt nu uitgebreid met jongerenbijbanen. TOS zet deze jongeren onder meer in bij de activiteiten op de diverse pleinen, zoals het Martinplein en het Generaal van der Heijdenplein.

Talenten
Het project ‘jongerenbijbanen en kluskanjers’ is voor jongeren van 16 t/m 23 jaar die wonen in het gebied Kralingen-Crooswijk. Het doel is om het perspectief voor de jongeren te versterken, de talenten van de jongeren te ontdekken en benutten, en inzichten en vaardigheden van de jongeren te vergroten. De jongeren maken kennis met het arbeidsproces en bouwen aan hun CV. Door de jongeren verantwoordelijkheid te geven, dragen de bijbanen bovendien bij aan het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

Imagoverbetering
Het project helpt ook om het imago van de jongeren in het gebied te verbeteren; buurtbewoners zien immers dat jongeren positief bijdragen aan de maatschappij.
Binnen het project is nadrukkelijk ook aandacht voor armoedebestrijding. Niet alleen draagt de jongere door middel van de bijbaan bij aan het gezinsinkomen, er is ook een (verplichte) cursus budgetbeheer.

Per jaar gaat het om plaatsing en begeleiding van 75 jongeren: 35 door DOCK en 40 door TOS.