ga naar startpagina

Erkend Effectief

De interventie Thuis Op Straat is erkend als effectief door de erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid. De interventie voldoet aan de gestelde criteria voor effectiviteit. Er zijn voldoende studies, conform de criteria, die eerste aanwijzingen geven voor de effectiviteit van de interventie.
De erkenningscommissie ziet TOS als een zich voortdurend in de praktijk ontwikkelende interventie waarbij kinderen, bewoners én medewerkers zijn betrokken. TOS is ‘lerend, contextgevoelig en ontwikkelingsgericht’. Een sterke onderbouwing van eenvoudige, alledaagse activiteiten in een complexe werkelijkheid.

Tijdens TOS-activiteiten (zoals sport en spel, creatieve en buurtactiviteiten) wordt ingezet op positief gedrag van de deelnemers en andere pleingebruikers. Voorbeelden daarvan zijn samenwerken, omgaan met regels, gezonde leefstijl, ontdekken van eigen kwaliteiten, et cetera. Ook worden de activiteiten aangegrepen om contact te leggen met de doelgroepen op en om het plein, met het doel hen te betrekken. Naast deze activiteiten onderneemt TOS ook andere interventies om het klimaat op een plein of in de buurt te verbeteren: rondes door de wijk, het inzetten van jongeren uit de buurt als rolmodel voor andere jeugdigen, thema-evenementen, signaleren van problemen bij kinderen en jongeren of fysieke problemen in de wijk en het terugdringen van vandalisme en overlast door fysiek aanwezig te zijn.

De TOS-interventie kan worden uitgevoerd in de buitenruimte, op pleinen, straten, parken, schoolpleinen en sportvelden. Een enkele keer worden TOS activiteiten binnen uitgevoerd. TOS is niet in te delen in een specifieke ‘traditionele’ werksoort. Het is een mix van opbouwwerk, sociaal-cultureel werk (kinderwerk, jongerenwerk) en sociaal ondernemerschap.

Werkzame elementen van TOS

 • TOS heeft aandacht voor iedereen in de wijk, legt contact en betrekt alle doelgroepen in de wijk. TOS kent de buurt, de kinderen, tieners én (groot)ouders.
 • Tijdens activiteiten wordt vooral ingezet op positief gedrag van de deelnemers en andere pleingebruikers; gedrag wordt zo nodig gecorrigeerd.
 • TOS is fysiek aanwezig en houdt toezicht op het plein.
 • TOS is langdurig en frequent aanwezig op het plein.
 • TOS speelt flexibel in op de vraag van kinderen en luistert naar hen; het activiteitenaanbod wordt hierop aangepast.
 • Kinderen en ouders weten wat ze aan TOS hebben omdat TOS op vaste dagen op het plein aanwezig is.
 • TOS bouwt een vertrouwensband op met kinderen doordat zij structureel voor langere tijd aanwezig zijn en leert hen goed kennen, waardoor TOS meer ruimte krijgt om de kinderen te corrigeren.
 • TOS biedt jongeren de mogelijkheid om bij TOS te werken. Zij zijn hierdoor een voorbeeld voor andere jeugdigen en voelen de verantwoordelijkheid om zich zo te gedragen.
 • Door de activiteiten biedt TOS een platform voor het vormen van sociale contacten tussen kinderen en buurtbewoners.
 • TOS biedt buurtbewoners de mogelijkheid om heel laagdrempelig iets bij te dragen aan de sfeer in de wijk.
 • TOS verbetert het speelklimaat in de buurt.
 • TOS heeft een positief effect op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren in de buurt.