ga naar startpagina

Couleur locale Delfshaven

Sportplaza Zuiderpark_Thuis_op_StraatTOS heeft subsidies ontvangen voor de uitvoering van activiteiten in Delfshaven in het kader van ‘couleur locale’. Aanvullend op de welzijnsopdracht voert TOS Delfshaven activiteiten uit die gericht zijn op het vergroten van de samen/zelfredzaamheid, de opvoedomgeving voor kinderen en jongeren, en het creëren van een kansrijke, veilige buurt.

Zakgeldproject
Om hulpbehoevende bewoners te ondersteunen en uit hun sociale isolement te halen, laat TOS jeugd participeren binnen het zakgeldproject. Daarbij leren de jongeren om klaar te staan voor een ander. Zo helpen de jongeren de ouderen met hun dagelijkse of wekelijkse activiteiten, bijvoorbeeld ondersteuning bij het boodschappen doen en het onderhoud van de tuin. Ze geven ouderen computerlessen (sociale media) en sluiten aan bij het programma van het ouderencentrum en helpen bij de bingo en koffie uitdelen. Ook gaan jongeren wandelen met ouderen om isolement te doorbreken.

Meidenprojecten
Het project ‘Action Change Things’ voor meiden biedt eens per week diverse activiteiten aan, zowel in Schiemond als in Bospolder. Het doel is de meiden te laten opgroeien tot aanspreekbare, weerbare en zelfredzame burgers die in de toekomst op een positieve manier een steentje kunnen bijdragen aan de maatschappij. Het aanbod betreft trainingen zoals EHBO, weerbaarheid, omgaan met agressie en schoolloopbaan, thema- en voorlichtingsbijeenkomsten, begeleiding en doorverwijzing naar de juiste hulploketten, schoonmaakacties, praatgroepen, sport en spel, activering, talentontwikkeling en zelf meewerken aan de uitvoering van activiteiten.

Buurtparticipatie
Coolhaven In Coolhaven voert TOS het project ‘Buurtparticipatie; voor en door jongeren’ uit. De jongeren uit Coolhaven zetten zich, onder leiding van TOS, in voor de leefbaarheid in de wijk. Dit bevordert niet alleen het veiligheidsgevoel, maar ook de sociale vaardigheden van de jongeren. Het project levert bovendien een bijdrage aan het vraag-gestuurd werken in de buitenruimte. De jongeren met een bijbaantje bij TOS krijgen scholing. Ze hebben een voorbeeldfunctie voor de jeugd door zich te houden aan gedragsregels (correct taalgebruik, niet roken op straat, enzovoort). Ze moeten kunnen omgaan met cultuurverschillen en vaardigheden in sport en spel kunnen overbrengen. Daarvoor krijgen de jongeren onder meer clinics om vaardigheden te ontwikkelen, onder meer op het gebied van circus, capoeira, voetbal, panna knock out en streetdance.